Het Haven team deelt zijn passie graag met jou...

eten en ervaringen delen

onze diensten
Verkoopsvoorwaarden

Algemeen

Inschrijving voor een kookworkshop gebeurt verplicht via het aanvraagformulier. (link) Een boeking is pas bevestigd na ontvangst van het volledige saldo op volgend rekeningnummer BE36737038706881. Vermeld steeds de datum van de workshop.

Veiligheid gaat bij ons boven alles. Wij gaan steeds zorgvuldig om met ingrediënten wat betreft de hygiëne en volgen strikt de HACCP wetgeving. Desondanks zijn wij niet verantwoordelijk voor gebeurde ongevallen tijdens de workshop.

Bij zowel catering als kookworkshops behouden wij ons het recht om bepaalde gerechten aan te passen volgens beschikbaarheid van de ingrediënten.

Betalingen

Alle facturen van HAVEN dienen binnen de 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Bij contante betaling –hetzij in speciën op het ogenblik van de levering, hetzij door overschrijving binnen de vijf dagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag, is er op het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele interest van 10 % per jaar en een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % van het openstaande saldo verschuldigd.

De aansprakelijkheid van Haven, naar aanleiding van de uitvoering van een bestelling, is steeds beperkt tot maximaal de totaalprijs van de betrokken bestelling. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Door een boeking te maken, ga je automatisch ook akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden en onderstaande annuleringsvoorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij het niet opdagen voor een workshop zonder voorafgaande verwittiging wordt er geen geld teruggestort en kan er niet worden omgeboekt naar een latere datum.

Annuleren van een open workshop kan tot een week voor aanvang. Bij annulering minder dan een week voor aanvang wordt een annulatiekost van 50% aangerekend.

Annuleren van een privéworkshop of catering. Voor privé groepen en bedrijven kan je tot 14 dagen voor aanvang kosteloos annuleren. Bij minder dan 14 dagen voor aanvang wordt een annulatiekost van 50% aangerekend.

Facturatie kookworkshops of catering evenementen. Aantal deelnemers privé of kookworkshop voor bedrijven. Wij vragen steeds het aantal deelnemers te herbevestigen ten laatste één dag voor aanvang. Dit kan telefonisch of per e-mail. Indien wij geen wijzigingen ontvangen per e-mail of telefonisch, voorafgaand aan de kookworkshop, factureren wij het laatst doorgegeven aantal deelnemers. Annuleringen ter plaatse , bij aanvang van de workshop worden niet aanvaardt.

Indien wij niet voldoende deelnemers hebben, behouden wij ons het recht voor om de workshops te annuleren. Het inschrijvingsgeld wordt dan onmiddellijk teruggestort.